REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Elämysaitiot.fi
FIN Investors Oy (Y-tunnus: 2658919-1)
Rintatie 2 B
01390 VANTAA

REKISTERIN NIMI
Elämysaitiot.fi markkinointirekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

 • palvelun toteuttaminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • mahdolliset muut käyttäjän antamat tiedot

TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan yleensä:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • tai muulla vastaavalla tavalla

TIETOJEN LUOVUTUS
Emme luovuta tietoja ulkopuolisille.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun joko sähköpostilla osoitteeseen aitio@elamysaitiot.fi tai postitse rekisterinpitäjän osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakastietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät tai yhteistyökumppanit, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.